Vi
MOTIVERAR
ungdomar till högre utbildning

Läxhjälp i förorten
Av universitets studneter

Vi bedriver läxhjälp för att hjälpa studenter på grund och gymnasie nivå till nå sina mål att fortsätta sin utbildning på högre nivå.

Jag tror att det finns flera ungdomar som mig som inte visste vad de skulle plugga efter gymnasiet, men när de såg er blev de motiverade och började bli som er, Ni är förebild för yngre generationen fortsätt så. Jag är oändligt tacksam för de senaste tre åren som ni har hjälpt mig.” 

Student på biomedicinprogrammet

Tveka inte att kontakta oss